Hasta Hakları | Dentopol Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

Hasta Hakları

Hasta Hakları

HASTA HAKLARI

1. Hizmetten genel olarak faydalanma;

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma ırk, dil, din ve

mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma

hakkı vardır.

2. Bilgi alma hakkı:

Hastanın her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu

ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve ya yazılı olarak isteme hakkı vardır.

3. Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme hakkı:

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık

hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve ya vermekte olan tabiplerin ve diğer

sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı

vardır.

4. Mahremiyet hakkı:

Hastanın gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

5. Güvenlik hakkı:

Hastanın sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hakkı vardır.

6. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı:

Hastaların tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının

alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır

7. Dini vecibeleri yerine getirebilme hakkı:

Hastanın sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini

vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık ve rahatlık görme hakkı:

Hastanın saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik ve şefkatli bir ortamda, her türlü

hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici diğer etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık

hizmeti almaya hakkı vardır.

9. Ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkı:

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın

sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma

hakkı vardır.

10. Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

Hastanın haklarının ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkı

vardır.

 

HASTA SORUMLULUKLARI

1. Genel Sorumluluklar

• Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için

verilen tavsiyelere uymalıdır.

• Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

• Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu

• Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek

durumundadır.

• Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

• Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp

görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz

vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma

• Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

• Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine

uymalıdır .

• Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması

beklenir.

• Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve

saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

• Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

• Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

• Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

• Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık

çalışanına bildirmesi gerekir.

• Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp

anlamadığını belirtmesi gerekir.

Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak

 

sonuçlardan kendisi sorumludur.

Saygılarımızla